TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ SẠC KHÔNG DÂY ▕ NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2023, FCC HOA KỲ ĐÃ ĐƯA RA CÁC YÊU CẦU MỚI ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SẠC KHÔNG DÂY WPT KDB 680106 D01!
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2024/1/18

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, FCC Hoa Kỳ đã ban hành các yêu cu mi v sc không dây KDB 680106 D01 Wireless Power Transfer v04.FCC đã tích hp các yêu cu hướng dn do hi tho TCB đ xut trong hai năm qua, như được trình bày chi tiết dưới đây.

 

Các bn cp nht chính ca b sc không dây KDB 680106 D01 như sau:

 

Cp nht 1

Các quy đnh chng nhn ca FCC v sc không dây là FCC Part15C§15.209.

Ngoài ra, tn sut s dng sn phm cn phi tuân th phm vi ca Phn15C §15.205(a), tc là thiết b được cp phép theo Phn 15 s không hot đng di tn 90-110 kHz. Ngoài vic đáp ng các yêu cu quy đnh, sn phm còn phi tuân th các điu kin ca KDB680106.

 

Cp nht 2

Theo phiên bn mi ca KDB dành cho thiết b sc không dây (KDB680106 D01 Wireless Power Transfer v04) được công b vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, nếu không đáp ng các điu kin sau, bn cn chy ECR! (Đó là lab inquiry trước khi th nghim) Người np đơn gi yêu cu ti quan chc FCC theo hướng dn ca KDB đ nhn được y quyn ca FCC.

Tuy nhiên, sn phm có th được min tr nếu đáp ng tt c các điu kin sau:

(1)Tn s truyn ti đin dưới 1 MHz;

(2)Công sut đu ra ca mi phn t phát (chng hn như cun dây) nh hơn hoc bng 15W;

(3)Chu vi kim tra cung cp ti ti đa cho phép là tiếp xúc vt lý vi b phát (tc là các b mt ca b phát và v thiết b ngoi vi cn phi tiếp xúc trc tiếp);

(4)Ch áp dng Điu kin tiếp xúc trên thiết b di đng-§2.1091 (tc là quy đnh này không bao gm Điu kin tiếp xúc di đng-§2.1093)

(5)Kết qu kim tra phơi nhim RF phi tuân th các gii hn;

(6)Các thiết b có nhiu hơn mt cu trúc sc. Ví d: mt thiết b có th s dng ba cun dây có công sut 5W hoc mt cun dây có công sut 15W, trong trường hp này cn phi kim tra c hai trng thái này.Và kết qu kim tra phi đáp ng điu kin (5).

 

Nếu mt trong nhng điu trên không được đáp ng, bn cn chy ECR. Nói cách khác, nếu b sc không dây là thiết b di đng, bn phi chy ECR và cung cp thông tin sau:

- Tn sut làm vic ca WPT

- Công sut WPT trên mi cun dây

- Th hin các trường hp hot đng trên thiết b di đng hoc thiết b cm tay, bao gm thông tin tuân th phơi nhim RF

- Khong cách ti đa t máy phát WPT.


Cp nht 3

Đi vi thiết b sc không dây, WPT xác đnh các yêu cu v thiết b đi vi khong cách truyn 1m và >1m.

A. Nếu khong cách truyn WPT là ≤1m và đáp ng yêu cu KDB này thì không cn phi gi tư vn KDB.

B. Nếu khong cách truyn WPT là ≤1m và không đáp ng yêu cu KDB này, bn cn gi ý kiến ​​tư vn KDB ti FCC đ được phê duyt cp phép.

C. Nếu khong cách truyn WPT >1m, thì phi gi ý kiến ​​tư vn ca KDB ti FCC đ được phê duyt cp phép.

 

Cp nht 4

Khi thiết b sc không dây WPT được cp phép theo quy đnh ca FCC Phn 18 hoc Phn 15C.Bt k nó da trên th tc Chng nhn FCC SDoC hay FCC ID, vic tư vn KDB phi được gi ti FCC và ch sau khi được phê duyt thì nó mi được coi là y quyn hp l.

 

Cp nht 5

Đ kim tra mc phơi nhim RF, đu dò cường đ trường không đ nh (tâm ca phn t cm biến đu dò cách b mt ngoài ca đu dò hơn 5 mm),kết qu ti 0mm cn được tính toán theo yêu cu Chương 3.3, ngoài ra, đi vi các b phn 2cm và 4cm, cn Tính toán xem mi kết qu th nghim có nm trong đ lch 30% hay không.

 

Cung cp phương pháp tính công thc khi cường đ đu dò không đáp ng yêu cu v khong cách kim tra Cung cp phương pháp tính công thc khi đu dò cường đ trường không đáp ng yêu cu v khong cách kim tra và phương pháp đánh giá mô hình. Và kết qu này phi thông qua PAG trong giai đon chng nhn TCB.

Hình 1:Ví d v phép đo đu dò (màu vàng) ti đim gn thiết b WPT (đ/nâu)

 

Bán kính đu dò là 4 cm, do đó đim ca trường đo được gn thiết b nht là đim cách b mt 4 cm (Ví d này gi đnh rng vic hiu chun đu dò đ cp đến tâm ca cu trúc phn t cm biến, trong trường hp này là mt qu cu có bán kính 4 cm).D liu 0 cm và 2 cm phi được ước tính bng mô hình, sau đó phi thông qua xác minh bng cách tiến hành th nghim so sánh vi s đo thc tế ở 4 cm và 6 cm cùng mt mô hình, t đó cho phép bn xác đnh v trí trung tâm thăm dò và thu thp d liu hp l.

 

Cp nhp 6

Đi vi các máy phát WPT được cp ngun bng ti có khong cách không hơn mt mét, đi vi thiết kế WPT có nhiu cu trúc bc x, khong cách ca ti cn được xem xét như trên Hình 3. T đó thc hin các phép đo được thc hin gia máy thu và cu trúc truyn gn nht.

Hình 2

 

a) Đi vi h thng nhiu b thu (hin thị ở đây có hai b thu, được ch đnh là RX1 và RX2), gii hn khong cách mt mét phi được áp dng cho tt c các máy thu tham gia vào quá trình sc.

b) H thng thiết b sc không dây WPT được coi là h thng “Khong cách xa”.

Bi vì nó hot đng khi RX2 cách máy phát hơn mt mét.

Hình 3

 

Đi vi h thng máy phát nhiu cun dây, gii hn khong cách mt mét được đo t mép cun dây gn nht.Ti vn hành WPT trong phm vi mt mét được cu hình là ti được đánh du bng phông ch màu xanh lá cây. Nếu ti có th cung cp đin cho hơn mt mét (màu đ), thì ti đó phi được coi là "khong cách xa"

 

Là phòng thí nghim đu tiên ca Trung Quc nhn được SPR-002 ca Canada S phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2022.Ngay t rt sm, BACL đã mua h thng MAGPyV2 mi nht t ​​Công ty SPEAG, công ty duy nht trên thế gii h tr các yêu cu WPT mi nht ca Canada và FCC và có th được cài đt trên cánh tay robot DASY8/6. MAGPyV2 ca SPEAG cũng thiết kế li đu dò tham chiếu rt mng đ có th gn bt kỳ v trí nào mà không nh hưởng đến quá trình quét. Đng thi, so vi phiên bn đu tiên, mô-đun WPT V2.0 ca DASY8/6 đã có bước tiến vượt bc, nhanh hơn gn 8 ln và ch mt 30 phút.Nó cung cp đánh giá trường tng th có tính đến t trường và đin trường bên ngoài, đng thi thc hin đánh giá các tín hiu xung và đa tn s.

 

 

Ưu đim ca dch v kim tra và chng nhn tn s vô tuyến không dây BACL:

Phòng thí nghim tn s vô tuyến không dây BACL có đi ngũ k sư công ngh truyn thông không dây cao cp và hiu qu, đc bit trong lĩnh vc Bluetooth, WiFi, b đàm, GSM/WCDMA/LTE, v.v. vi nhiu năm kinh nghim th nghim phong phú và luôn bám sát Thông tin trc tiếp, phòng thí nghim được trang b thiết b kim tra RF không dây ca các nhà sn xut ni tiếng thế gii như R&S ca Đc và Keysight & Aeroflex ca Hoa Kỳ. Hin ti có 3 các phòng thí nghim ti Hoa Kỳ, Hàn Quc, Thâm Quyến (3 phòng thí nghim), Đông Quan (2 phòng thí nghim), Thành Đô, Có tng cng 13 phòng thí nghim th nghim được y quyn Côn Sơn, H Môn và Đài Loan (3 phòng thí nghim), có th cung cp cho khách hàng mt -dng các gii pháp th nghim và chng nhn.

Là mt trong nhng t chc FCC TCB được A2LA công nhn ti Hoa Kỳ, BACL có th trc tiếp cp chng ch FCC ID và s truy cp mng cho các sn phm truyn thông.Đng thi, đây cũng là cơ quan thông báo NB cp cao nht ca EU CE EMCD & RED, UK UKCA, Canada ISED, Australia NATA RTA, Japan MIC, Singapore IMDA, Hong Kong OFCA, Egypt NTRA & GOEIC, South Korea KC, China CNAS & CMA và các phòng thí nghim được công nhn khác có th giúp nhiu công ty trong và ngoài nước nhanh chóng tiếp cn th trường toàn cu cho các sn phm đin t.