TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
VÀO NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2023, BISPHENOL S (BPS) ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH SÁCH 65 CHẤT ĐỘC HẠI CỦA CALIFORNIA!
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2024/1/24

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Đánh giá Nguy cơ Sc khe Môi trường California (OEHHA) đã b sung bisphenol S (BPS) là cht đc sinh sn cho n vào danh sách các cht đc hi theo Đ xut 65 ca California.T ngày 29 tháng 12 năm 2024, các công ty phi tuân th các yêu cu cnh báo liên quan

 

D lut 65 ca California, chính thc được gi là "Đo lut Thc thi Nước ung An toàn và Cht đc hi năm 1986", là mt d lut được người dân California ban hành trong mt đ xut ​​​​b phiếu vào tháng 11 năm 1986.

 

D lut này yêu cu California công b danh sách các cht đc hi được biết gây ung thư, d tt bm sinh hoc gây hi sinh sn và danh sách ít nht hàng năm cp nht 1 ln. K t khi danh sách này được công b ln đu tiên vào năm 1987, nó đã tăng lên hơn 900 loi hóa cht.

 

Theo D lut 65 ca California, các doanh nghip phi đưa ra nhng cnh báo rõ ràng và hp lý trước khi h biết hoc nên biết mt cách hp lý rng bt kỳ ai cũng có th tiếp xúc vi các hóa cht đc hi như được đnh nghĩa trong Đo lut.Tr khi được min tr, khi mt cht hóa hc được đưa vào danh sách, các công ty phi hoàn thành các cnh báo liên quan trong vòng 12 tháng, nếu không h có th b pht 2.500 USD mi ngày.

 

BPS có cu trúc tương t BPA và thường được s dng thay thế BPA trong sn xut giy nhit, nha epoxy, nha và dt tng hp.

 

Thông tin chính v D lut 65 BPS ca California như sau:

 

URL

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/bpslistingnotice122923.pdf

 

Ưu đim ca dch v th nghim và chng nhn vt lý, hóa hc ca BACL:

BACL, có tr s chính ti Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là t chc kim tra và chng nhn quc tế chuyên nghip ca bên th ba. Hin ti có các phòng thí nghim th nghim vt lý và hóa hc Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, H Môn và nhng nơi khác và đã đt được UKAS (Phòng thí nghim s: 7827), CNAS (S đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghim: 1112, 1415, 1647), CMA (S: 2016192126Z, 2015192413Z) và các t chc có thm quyn khác. Phm vi dch v bao gm: giày dép, đ chơi, dt may, qun áo, da, ph kin, ca hàng tp hóa, tiếp xúc vi thc phm vt liu, m phm, sn phm đin, đin t… giúp các công ty đt được s kim soát chính xác toàn b chui ngành t nguyên liu thô đến thành phm. Nếu bn quan tâm cn biết thêm thông tin th nghim vt lý và hóa hc cho sn phm, vui lòng liên h vi chúng tôi!