PHÁT HIệN
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > PHÁT HIệN > Phòng thí nghiệm SAR

PHÁT HIệN

  • Phòng thí nghiệm SAR

    SAR (Tỷ lệ hấp thụ riêng), tỷ lệ hấp thụ sóng điện từ hoặc tỷ lệ hấp thụ riêng, bức xạ điện từ quá mức của các thiết bị đầu cuối thông tin không dây s... Xem chi tiết