TIN TỨC
Hệthốngdịchvụkháchhàng
Tênngườidùng:
Mậtkhẩu:
Mãxác minh:  Mãxác minh
Vịtríhiệntạicủabạn:TRANG CHỦ > TIN TỨC > Côngnghiệp Tin tức > Cơ thể
NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG丨NGÀY 15/12/2023 DLC PHÁT HÀNH ĐƠN NÂNG CẤP ĐÈN THỰC VẬT HORT TỪ V2.1 LÊN V3.0 VÀ SẼ KẾT THÚC VÀO NGÀY 29/02/2024!
Nhà xuất bản:Quản trị viên  Thời gian phát hành:2024/1/3

 

DLC đã phát hành phiên bn cui cùng ca đèn đèn thc vt Hort V3.0 và nguyên tc ly mu trên th trường vào ngày 2 tháng 12 năm 2022 và chính thc có hiu lc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. ng dng cp nht cho các sn phm được lit kê V2.1 phi được hoàn thành trước ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nhng sn phm không đáp ng V3.0 sau ngày 31 tháng 3 năm 2024 s ngng kinh doanh.

 

Thi gian thc thi c th ca DCL Hort V3.0

 

Ghi chú nâng cp đèn thc vt DLC Hort V3.0

 

Lưu ý 1:Đơn đăng ký Hort V3.0 áp dng mu đơn đăng ký mi

- Khi gi đơn đăng ký Hort V3.0, cn đin thông tin môi trường cn được kim soát và sơ đ chiếu sáng d kiến ca sn phm

 

- V kh năng kim soát sn phm: Bao gm kh năng làm m, phm vi làm m và phương pháp làm m, phn cng đu ni/truyn và kh năng điu khin tng th cn được thc hin.

 

Lưu ý 2:Khi đ trình Hort V3.0 phi gi hình nh sn phm rõ ràng

Vic đ trình Hort V3.0 yêu cu cung cp hình nh sn phm rõ ràng

● Đnh dng nh là IFF, GIF, PNG hoc JPG;

● Kích thước ti thiu là 500x500 pixel, hình vuông (chiu dài và chiu rng bng nhau) và đ phân gii ti thiu là 72ppi;

● Tp nh được đt tên là “ManufacturerName_ModelNumber”ví d GrowDLC_DEFG-XX-12

● Nn ca nh phi có màu trng và không được cha ni dung nào khác ngoài sn phm;

● Sn phm chiếm ít nht 85% toàn b bc nh

 

Lưu ý 3:Vic đ trình Hort V3.0 phi gi báo cáo ANSI/IES LM 79-19 mi

● Do yêu cu PPE ca Hort V3.0 đã tăng lên 2,3 umol/J (vi sai s -5%), nên cn phi đm bo rng sn phm đáp ng các yêu cu mi.Đi vi các sn phm đáp ng yêu cu PPE ca Hort V3.0, min là báo cáo th nghim LM 79 ban đu có các ni dung sau thì không cn cp nht:

● full LM-79/SQD reports bao gm:wattage, input voltage, THDi, and PF, PPF, PPE

● full LM-79/PPID reports bao gm:wattage, input voltage, PPID array)

● TM-33 XML document

 

Chú ý:Yêu cu v đnh dng TM 33 có cp nht,Ch các tp TM 33 đáp ng yêu cu mi có th s dng công c gi trước ca DLC đ to PPID và SQD!

 

Nhc nh ca chuyên gia k thut BACL:

Vì các sn phm được lit kê trong sn phm Hort V2.1 s không t đng nâng cp lên V3.0 nên mt ln na nhc nh các nhà sn xut ln gi đơn đăng ký cp nht trước thi hn ngày 29 tháng 2 năm 2024 đ đm bo rng các sn phm vn được lit kê.Và quá trình kim tra ly mu th trường đèn thc vt ca DLC s bt đu vào Quý 1 năm 2024. Tc là hơn mt tháng sau, DLC s đưa ra thông báo kim tra ly mu.Yêu cu các nhà sn xut chú ý đến các email thông báo kim tra ngu nhiên t DLC, phn hi kp thi và tích cc vi các cuc kim tra ngu nhiên trên th trường đ đm bo tiêu chun niêm yết sn phm không b nh hưởng.

 

Nếu bn có bt kỳ câu hi nào, xin vui lòng liên h qua khung chat vi chúng tôi đ được h tr!

 

Ưu đim ca dch v th nghim và chng nhn hiu qu năng lượng BACL

BACL là phòng thí nghim th nghim Energy Star, cơ quan chng nhn và phòng thí nghim th nghim ly mu trên th trường được EPA công nhn và đã đt được NVLAP (Mã phòng thí nghim: 200707-0), IAS (S công nhn: TL-460, TL-749), CNAS (S đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343) và các y quyn và công nhn khác, vi các đa đim th nghim Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Côn Sơn và nhng nơi khác, vi kh năng hoàn thành th nghim lão hóa hiu qu năng lượng ca 60.000 chiếc đèn cùng lúc, hin là phòng thí nghim th nghim hiu qu năng lượng ln nht Trung Quc.

Chúng tôi có th cung cp cho bn American Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL, FTC Label, EU ErP, Canada NRCan, British EST, Australian GEMS/VEET/IPART, nhãn tiết kim năng lượng toàn cu ELI và nhãn năng lượng Hng Kông vv… Các dch v chng nhn!